Valpar väntas i Oktober!

J-Kullen

Bezzy är parad med Hogan, valpar väntas vecka 43, 2014!

SchH 2, IPO 3, Kkl
Hogan van de Biezenhoeve

IPO 1, MH
Baghira vom Finsteren Waldeck ”Bezzy”

Läs mer

hogan_bezzy_parning

Bookmark the permalink.

Comments are closed